Grote belangstelling voor WBSO in 2010

WBSO.biz

Het aantal bedrijven dat in 2010 gebruik heeft gemaakt van de WBSO, de fiscale stimuleringsregeling voor innovatie is voor het tweede achtereenvolgende jaar fors toegenomen. Vooral het MKB profiteert hiervan. Ook kon door steun vanuit de WBSO onderzoekspersoneel bij innovatieve bedrijven behouden blijven tijdens de crisis. Dat heeft Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie vandaag bekendgemaakt.

Volgens Verhagen is de WBSO bij uitstek geschikt om innovatie te bevorderen. “Tijdens de crisis gaf het bovendien veel kleine en grote bedrijven een steun in de rug om toch te kunnen blijven investeren in innovatie. Zo zorgden we er voor dat ook tijdens de crisis gewerkt werd aan de producten van morgen”, aldus Verhagen.

WBSO

De WBSO verlaagt de loonkosten van R&D-medewerkers voor bedrijven waardoor het aantrekkelijker wordt om aan innovatie te doen. Om het klimaat voor innovatie nog verder te verbeteren werkt het Kabinet aan een verdere verruiming van de fiscale ondersteuning bij onderzoek en ontwikkeling.

Bijna 20.000 bedrijven gebruiken de WBSO

De WBSO, een regeling van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, telde vorig jaar 19.450 bedrijven die er gebruik van maakten. Dit is bijna 20 procent meer dan in 2009. Het aandeel van het MKB in het totale aantal aanvragen bedraagt in 2010 97 procent (30.500 van de 31.500). Bijna 73 procent van het totale bedrag is toegekend aan het MKB (628 miljoen euro van de 860 miljoen euro). De sterke groei is vooral te danken aan kleine bedrijven met minder dan 10 werknemers. Een belangrijke rol bij de toegenomen belangstelling spelen onder meer de verruimde fiscale mogelijkheden voor projecten op het gebied van ICT-diensten, de verhoging van het fiscale voordeel in verband met de crisis en de mogelijkheid om met een zogenoemde S&O-verklaring ook gebruik te maken van de Innovatiebox.

Meer informatie

De experts van www.wbso.biz hebben een jarenlange ervaring met de aanvraag van WBSO voor het MKB. Tegenwoordig voeren wij met regelmaat ook een check uit of u gebruik kunt maken van de innovatiebox. De innovatiebox zorgt voor een flinke verlaging in de afdracht van vennootschapsbelasting (u betaalt nog maar 5%!).
Wilt u meer weten over de wijze waarop wij onze expertise voor u kunnen inzetten (op basis van No Cure No Pay!), neemt u dan contact met ons op.