Geld voor Zonne-energie in bebouwde kom

15-02-2010 – Agentschap NL – Onderzoek en ontwikkeling

De minister van Economische Zaken stelt 3 miljoen euro beschikbaar voor onderzoek naar Zon-PV technieken in de gebouwde omgeving. Hiervoor heeft zij een oproep geopend vanuit het Small Business Innovation Research Programma (SBIR).

SBIR-IPZ

Bedrijven kunnen een aanvraag indienen voor het ontwikkelen van innovatieve systemen voor de integratie van zon-PV technieken in de gebouwde omgeving. De aanvraagperiode voor haalbaarheidsonderzoeken (SBIR fase 1) loopt van 11-02-2010 t/m 29-04-2010. De aanvraagperiode voor uitvoeringsprojecten (SBIR fase 2) is nog niet bekend.

Subsidieadvies nodig? www.wbso.biz