Geld voor voorlichting over landbouwproducten

25-10-2010 – Het LNV loket – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling

De Europese Unie wil de voorlichting over en afzet van Europese landbouwproducten binnen Europa bevorderen. Sector- en beroepsorganisaties die hieraan een bijdrage leveren, kunnen in aanmerking komen voor Europese cofinanciering.

Aanvragen
De EU vergoedt maximaal 50% van de kosten van een programma. De organisator neemt minstens 20% van de kosten voor eigen rekening. Campagnes kunnen minimaal 1 jaar en maximaal 3 jaar duren. De aanvraagperiode loopt van 25-10-2010 t/m 30-11-2010. Aanvragen kunnen worden ingediend bij Dienst Regelingen.

Voorbeelden
Acties die in aanmerking komen voor een vergoeding zijn:

  • PR en reclame om de kwaliteit, hygiëne, voedselveiligheid, etikettering, dierenwelzijn of milieuvriendelijkheid van Europese producten te benadrukken. Het gaat hierbij om producten zoals wijn, groenten en fruit, vlees en zuivelproducten;
  • deelname aan evenementen, beurzen en tentoonstellingen van nationaal of Europees belang;
  • voorlichtingsacties voor producten met een beschermde streeknaam of beschermde oorsprongsnaam.

 
Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.
Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T06-27591682