Geld voor promotie Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

21-09-2010 – Agriculture and Rural Development – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling

De Europese Commissie heeft een oproep gepubliceerd voor projecten op het gebied van communicatieactiviteiten over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Boeren, plattelandsontwikkelingsorganisaties, consumentenorganisaties, milieuorganisaties, publieke organisaties en universiteiten kunnen een aanvraag indienen t/m 05-11-2010.

Doel
Subsidie is beschikbaar voor:

  • uitleg en debatten op het gebied van Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, met name voor jongeren uit stedelijke gebieden;
  • promotie van de rol en het gebruik van een sterk, duurzaam en evenwichtig Gemeenschappelijk Landbouwbeleid;
  • debatten over de noodzaak om de productiecapaciteit te handhaven om voedselveiligheid te verzekeren;
  • focus op de noodzaak voor boeren om te reageren op nieuwe uitdagingen, die hoofdzakelijk te maken hebben met klimaatveranderingen, biodiversiteit en het behoud van het platteland;
  • discussies over plattelandsgebieden die direct hulp nodig hebben en het beleid op het gebied van plattelandsontwikkeling met belanghebbenden in de landbouw;
  • debatten organiseren over de kwaliteit van landbouwproducten.

Budget
De subsidie bedraagt minimaal 20.000 euro en maximaal 300.000 euro met een maximum van 50% van de projectkosten. Het totale budget voor deze oproep is 3,25 miljoen euro.

Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.

Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T06-27591682