Geen extra budget voor milieuvriendelijke mestopslag

24-11-2010 – Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling

Er komt geen extra budget voor de categorie ‘mestopslag’ van de LNV-subsidie Investeringen in Milieuvriendelijke Maatregelen (POP NU). Dat schrijft staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in een brief aan de Tweede Kamer. De staatssecretaris reageert hiermee op vragen van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Budget overschreden
Het budget voor milieuvriendelijke mestopslag was op 18-10-2010, de eerste dag van de openstelling, al overschreden. Dienst Regelingen ontving toen 2.776 aanvragen voor een bedrag van 132 miljoen euro. Hiermee is de openstelling 16 keer overtekend. Het is niet mogelijk om het budget te verhogen, omdat er vanuit het Europese programma POP NU voor 2010 geen extra budget beschikbaar is. Het is ook nog niet bekend of de regeling volgend jaar zal worden opengesteld.

Toekenning
Aanvragen die na 18-10-2010 zijn binnengekomen, komen niet meer in aanmerking voor subsidie. Onder de aanvragen die op 18-10-2010 zijn binnengekomen, zal worden geloot.