Geen 2xplore in 2011

09-12-2010 – Agentschap NL – Internationaal ondernemen en ontwikkelingssamenwerking

Voor 2011 zal er geen budget beschikbaar zijn voor de subsidieregeling 2xplore. Dit blijkt uit een nieuwsbericht van Agentschap NL. Via 2xplore was subsidie mogelijk voor haalbaarheidsstudies met betrekking tot export van kapitaalgoederen of diensten naar niet-westerse landen.

Niet 2xplore, maar wel 2g@there
Subsidie voor haalbaarheidsstudies is nog wel mogelijk vanuit de subsidieregeling 2g@there. De haalbaarheidsstudie moet dan onderdeel zijn van een breder 2g@there-project. Binnen een 2g@there-project werken ondernemers samen bij het betreden van een buitenlandse markt.

Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.
Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T06-27591682