Friese subsidie bescherming weidevogels

De provincie Friesland stelt 60.000 euro beschikbaar voor een subsidieregeling om het weidevogelbeheer in Friesland te stimuleren. Dit heeft de provincie laten weten via een persbericht van 13-04-2010.

Vliegende euro’s

Landbouwers kunnen bij de provincie Friesland subsidie aanvragen voor extra bescherming van nesten en jonge vogels op gras- en maïsland. Dit kan via de subsidieregeling ‘Vliegende euro’s’. De subsidie voor nesten op grasland bedraagt 60 euro per nest. De subsidie voor nesten op maïsland bedraagt 40 euro per nest.

Aanvraag

De aanvraagperiode loopt van 19-04-2010 t/m 17-05-2010. Aanvragen kunnen worden ingediend bij Samenwerkingsverband (Agrarisch) Natuur- en Landschapsbeheer Fryslân.