Forfaitaire regeling voor de Innovatiebox

WBSO.biz

Op de valreep van 2012 publiceert staatssecretaris van Financiën Weekers een forfaitaire regeling voor de Innovatiebox. Bedrijven die, aan de hand van een patent, kwekersrecht of S&O-verklaring, kunnen aantonen innovatief te zijn mogen 25% van hun winst in de Innovatiebox onderbrengen. In deze box geldt een belastingtarief van 5% (in plaats van 20 of 25%).

Van de winst die tot nu toe via de Innovatiebox kon worden belast moet een ondernemer kunnen aantonen dat deze voortvloeit uit innovatieactiviteiten. Dit is doorgaans een complexe analyse, waarvoor kennis van zowel het innovatieproces als fiscale kennis noodzakelijk zijn. De staatssecretaris beoogt met de invoering van het MKB-forfait de deelnamedrempel aan de Innovatiebox voor het ‘kleinere’ innovatieve bedrijfsleven te verlagen.

Hoe werkt het forfait?

Met de nieuwe regeling wordt de winst uit uw innovatie in feite bepaald als een vast bedrag (forfait), namelijk op 25% van de fiscale winst, met een maximum van € 25.000. Over deze innovatiewinst wordt vervolgens het lage Innovatieboxtarief berekend. Maar let op: het forfait heeft alleen betrekking op het vaststellen van de innovatiewinst. U moet toch nog steeds (laten) vaststellen of u daadwerkelijk met S&O-activa winst genereert. Ook de voortbrengingskosten van die activiteiten moeten worden bijgehouden. Het blijft dus in de eerste plaats van belang dat u vaststelt of er sprake is van een S&O-activum.

Ook voor samenwerkingsverbanden

De forfaitaire regeling is vooral interessant voor bedrijven met beperktere winsten en voor bedrijven met relatief weinig speur- en ontwikkelingswerk. Maar, en dit is opvallend, ook samenwerkingsverbanden kunnen hiervan gebruik maken. Het forfait wordt dan naar rato van de winstgerechtigdheid in het samenwerkingsverband aan de achterliggende vennoten toegerekend.

In hetzelfde jaar kunnen het MKB-forfait en de hoofdregel niet naast elkaar bestaan. Wel kunt u ieder jaar de keuze maken of u het MKB-forfait toepast of de werkelijke innovatiewinst bepaald. U kunt vanaf het boekjaar dat aanvangt op of vanaf 1 januari 2013 om het MKB-forfait verzoeken. Wie in 2013 een verlies verwacht kan geen beroep doen op deze regeling.

Toets of u in aanmerking komt!

Als u wilt toetsen of uw activiteiten mogelijk in aanmerking komen, kunt u contact opnemen met Arent Wilde via http://www.wbso.biz/contact/. Ook indien uw innovatiewinst hoger is dan € 25.000, of als u al gebruik maakt van de Innovatiebox, kan een gesprek zinvol zijn. Arent Wilde kan voor uw bedrijf de meest gunstige Innovatiebox-strategie bepalen.

 

WBSO.biz helpt

WBSO.biz helpt u bij de financiering van innovatie en begeleiden uw innovatietraject door het inzetten van business development specialisten en ervaren ondernemers met een groot beschikbaar netwerk. Onze brede expertise is de basis van onze hoogwaardige diensten. Als een voorop lopend onafhankelijk project- en adviesbureau beschikken wij bovendien over een jarenlange ervaring op het gebied van subsidies zoals de WBSO.

Subsidie aanvragen

Wij kunnen u op verschillende wijzen van dienst zijn. Onze adviseurs inventariseren bijvoorbeeld de financieringsmogelijkheden en doen voor u de subsidieaanvragen. Wij verzorgen voor u het contact met de subsidieverstrekkers. Uw subsidie wordt op deze manier veilig gesteld.

Ons team geeft advies aan ondernemers in diverse sectoren. De WBSO aanvraag verzorgen wij op basis van “no cure no pay”. Wilt u meer weten over deze regeling? Neem gerust contact op. Wij helpen u verder.

Wat is WBSO?

Combineer WBSO en RDA!

Slechts 5% Vpb met de innovatiebox

Iedere ondernemer in Nederland die research and development gaat doen, kan een WBSO subsidie aanvragen. Het maakt niet uit hoe groot uw onderneming is of in welke bedrijfssector u werkt. De WBSO subsidie verlaagt de loonkosten aanzienlijk. Bij toewijzing ontvangt u een tegemoetkoming. Niet contant, maar in de vorm van een vermindering op uw loonheffing (loonbelasting en premie volksverzekeringen) en/of aftrek S&O (inkomstenbelasting). De RDA is bedoeld om financiële lasten voor speur- en ontwikkelingswerk te verlagen. Voor uren of loonkosten is er de WBSO. Voor andere kosten en uitgaven van S&O-projecten is er de RDA. De Innovatiebox (vroeger Octrooibox) is er ook voor het MKB en bedoeld om bedrijven te stimuleren innovatief actief te zijn. Met de Innovatiebox betaalt u 5% Vennootschapsbelasting i.p.v. maximaal 25%.