Flevoland stelt Natuurbeheerplan 2011 vast

28-09-2010 – Provinciaal blad van de provincie Flevoland 2010/37 – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling

De provincie Flevoland heeft het Natuurbeheerplan 2011 vastgesteld. In het Natuurbeheerplan wordt aangegeven welke gebieden in aanmerking komen voor natuurbeheersubsidies via het nieuwe Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL).

Achtergrond
Het SNL is op 01-01-2010 in werking getreden en is in de plaats gekomen voor de 12 provinciale subsidieregelingen natuurbeheer (PSN’s) en de 12 provinciale subsidieregelingen agrarisch natuurbeheer (PSAN’s). Op 01-01-2010 zijn de SNL-onderdelen ‘Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer’ en ‘Investeringen in Nieuwe Natuur’ in werking getreden. Op 01-01-2011 treedt het onderdeel ‘Natuur en Landschapsbeheer’ in werking.

Het nieuwe Natuurbeheerplan van Flevoland is te vinden op de website van de provincie. De uitvoeringsbesluiten zijn te vinden in het Provinciaal Blad van de provincie Flevoland, nr. 2010-38.