Europafonds: 2e oproep 2010

30-06-2010 – Staatscourant 2010, nr. 9604 – Openbaar bestuur en regionaal beleid

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het subsidieplafond en de beleidsregels gepubliceerd voor de 2e ronde 2010 van het Europafonds.

Aanvraag en budget
Nederlandse maatschappelijke organisaties en ondernemingen kunnen een aanvraag indienen van 01-07-2010 t/m 01-09-2010. Projecten moeten starten op of na 01-07-2010 en mogen maximaal 3 jaar duren. De subsidie bedraagt minimaal 25.000 euro en maximaal 500.000 euro. Het subsidieplafond voor de periode 01-07-2010 t/m 31-12-2010 bedraagt bijna 1,4 miljoen euro.

Europafonds
Het Europafonds ondersteunt projecten van organisaties die in Nederland een bijdrage leveren aan de voorlichting en meningsvorming over de Europese samenwerking en de Europese Unie. Achterliggend doel is om verschillende doelgroepen in Nederland daarbij te betrekken en zo de Nederlandse burgers beter te informeren.

Meer informatie:
Adbrevio Consult
Rob Korten: T 06-27591682   of   [email protected]