EU publiceert oproep 2011 Intelligent Energy for Europe


25-01-2011 – Europese Commissie, Energie –

De Europese Commissie heeft de oproep 2011 voor het programma Intelligent Energy for Europe (IEE) gepubliceerd. Er is subsidie beschikbaar voor 3 actiegebieden:

  • SAVE – het verbeteren van energie-efficiëntie;
  • ALTENER – het stimuleren van duurzame energiebronnen;
  • STEER – ondersteuning voor energieaspecten in transport.

Ook projecten die in meerdere actiegebieden passen, de zogenoemde ‘integrated initiatives’, komen voor subsidie in aanmerking. Projecten mogen maximaal 3 jaar duren.

Aanvraag en bijdrage

De aanvraagperiode loopt t/m 12-05-2011. Het onderdeel ‘Building Workforce Training and Qualification Initiative’ heeft een deadline op 15-06-2011. De subsidie bedraagt tussen 0,5 miljoen en 2,5 miljoen euro per project. De EU behandelt de aanvragen volgens een tenderprocedure (rangschikking).

Agentschap NL, EG Liaison biedt aanvragers de mogelijkheid om hun projectidee te bespreken en te toetsen op haalbaarheid. Meer informatie hierover is te vinden op de website van EG-Liaison.

Achtergrond IEE
IEE is onderdeel van het Europese Kaderprogramma voor Concurrentievermogen en Innovatie (CIP) en richt zich op de verbetering van de energie-efficiëntie. Via IEE is subsidie beschikbaar voor projecten zoals het uitwisselen van ervaring, verspreiden van know-how, bewustwording en opleidingen.

Meer informatie is te vinden op: http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/call_library_en.htm.

Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.

Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T06-27591682