EU-oproep ‘Intelligent Energy Europe’ 2010

29-03-2010 – Publicatieblad van de EU 2010, nr. C78 – Milieu, natuur en energie

De Europese Commissie heeft de oproep voor 2010 gepubliceerd voor het programma ‘Intelligent Energy Europe’ (IEE). De aanvraagperiode loopt t/m 24-06-2010 voor alle typen acties. Aanvraag en budget De oproep staat open voor samenwerkingsverbanden van minimaal 3 organisaties uit minimaal 3 verschillende landen. De organisaties moeten zijn gevestigd in de EU, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of Kroatië. Voor de oproep is een budget van 56 miljoen euro beschikbaar. De subsidie bedraagt tussen 0,5 miljoen en 2,5 miljoen euro per project en maximaal 75% van de projectkosten. Projecten mogen maximaal 3 jaar duren. Natuurlijke personen komen niet voor subsidie in aanmerking.

IEE

Het programma IEE is een onderdeel van het Kaderprogramma voor Concurrentievermogen en Innovatie 2007-2013 en richt zich op de verbetering van de energie-efficiëntie. Via IEE worden projecten gefinancierd zoals het uitwisselen van ervaring, verspreiden van know-how, bewustwording en opleidingen. Meer informatie over de oproep is te vinden op de site van Intelligent Energy Europe.

Subsidieadvies nodig? www.wbso.biz