Drenthe publiceert regeling innovatieve energieprojecten woningcorporaties

02-12-2010 – Provinciaal Blad van de provincie Drenthe 2010, nrs. 53 en 54 – Milieu, natuur en energie

De provincie Drenthe heeft de Subsidieregeling Innovatieve Energieprojecten Bestaande Bouw Woningcorporaties gepubliceerd. Via deze regeling kunnen woningcorporaties in Drenthe subsidie aanvragen voor het toepassen van energiebesparende maatregelen in hun bestaande woningvoorraad. Er is subsidie beschikbaar voor:

  • innovatieve maatregelen;
  • energieneutraal maken van woningen;
  • opstellen en uitvoeren van een communicatieplan gericht op de huurders van de woningen.  

Aanvraag en budget

De regeling staat open voor woningcorporaties in de provincie Drenthe. Aanvragers moeten voldoen aan de voorwaarden voor de-minimissteun. Uitvoeringsinstatie SNN behandelt de aanvragen in volgorde van binnenkomst. De regeling heeft een looptijd t/m 31-01-2013. De bijdrage is afhankelijk van het type maatregel en varieert van 20% tot 50% van de projectkosten. De maximale subsidie varieert van 10.000 euro tot 200.000 euro.

Meer informatie over de regeling is te vinden op de website van het SNN: http://www.snn.eu/sjablonen/1/infotype/webpage/view.asp?objectID=2932

Wilt u deze subsidie aanvragen, neemt u dan contact met Adbrevio Consult op.
Adviseur Rob Korten helpt u graag verder: T06-27591682