Drenthe: 2,5 miljoen euro voor akkerrandenbeheer

10-09-2010 – Provincie Drenthe, GS-besluiten week 36 – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling

De provincie Drenthe stelt 1 miljoen euro beschikbaar als cofinanciering voor het akkerrandenbeheer. Door wijzigingen in het gemeenschappelijk landbouwbeleid is vanuit Europa bijna 1,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor Drenthe. Agrarische natuurverenigingen kunnen via het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL) beheerplannen indienen voor akkervogels.

Collectief akkervogelbeheer
Drenthe wil samen met agrariërs, vrijwilligers, waterschappen en natuurorganisaties komen tot een optimaal akkervogelbeheer in de provincie. BoerenNatuur, het samenwerkingsverband van natuurverenigingen, is bezig om hieraan collectief invulling te geven.