Budget Maatwerkadvies Energiebesparing uitgeput

23-11-2010 – Agentschap NL – Milieu, natuur en energie
Het budget voor de Tijdelijke Subsidieregeling Maatwerkadviezen voor Woningen is uitgeput. Dit meldt het Agentschap NL. Nieuwe aanvragen voor subsidie worden vooralsnog niet in behandeling genomen.

Vervolg
Het agentschap heeft de minister op de hoogte gesteld van het bereiken van het subsidieplafond. Het ministerie moet besluiten of er extra budget beschikbaar komt. Tot die tijd zal het agentschap van alle nieuwe aanvragen de volgorde van binnenkomst registreren. Besluit de minister om het budget te verhogen, dan wordt het extra budget in volgorde van deze registratie verdeeld. Besluit de minister om het budget niet te verhogen, dan zal Agentschap NL alle ingediende aanvragen moeten afwijzen op grond van bereiken subsidieplafond.