Brede weersverzekering kan verzekering sneeuwdruk, vorst en oogstschade vervangen

15-07-2010 – LNV-loket – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling

Landbouwondernemers die een tegemoetkoming hebben ontvangen voor schade aan gewassen via de regelingen Vorstschade 2005, Sneeuwdrukschade 2005 of Oogstschade 2002, mogen deze verzekeringen vervangen door de Brede weersverzekering. Dat heeft het ministerie van LNV bekendgemaakt op het LNV-loket. Tot voor kort bestond hier nog onduidelijkheid over.

Aaneengesloten periode
Voorwaarde voor de overstap is wel dat de verzekering op elkaar moeten aansluiten. Als de ondernemer tijdens de overstap een dag niet verzekerd is, heeft dit nadelige gevolgen voor de ontvangen tegemoetkoming:

  • vorstschade: alle fruitgewassen op de landbouwonderneming moeten uiterlijk vanaf 01-11-2008 voor een aaneengesloten periode van minstens 5 jaar verzekerd zijn tegen vorstschade;
  • sneeuwdrukschade: alle boomkwekerijgewassen op de landbouwonderneming moeten uiterlijk vanaf 15-11-2008 voor een aaneengesloten periode van minstens 5 jaar verzekerd zijn tegen sneeuwdrukschade;
  • regenschade: de gewassen op de landbouwonderneming moeten uiterlijk vanaf 01-01- 2006 voor een aaneengesloten periode van minstens 5 jaar verzekerd zijn tegen schade als gevolg van zware regenval.