Biomassa voorbehandelen

In het huidige beheer van terreinbeherende organisaties komt veel materiaal vrij dat geoogst dient te worden om natuurkwaliteit te waarborgen en/of te verbeteren. In het verleden werd dit natuurgras ingezet als veevoer. Als gevolg van het ‘succes’ van het beheer zijn steeds meer planten en kruiden in de vegetatie verschenen die deze toepassing onmogelijk maken. Dit heeft erin geresulteerd dat steeds meer van het maaisel in de afvalsfeer terecht gekomen is en inmiddels gecomposteerd wordt.
.
.
De eigenaar van een biogasinstallatie wil het proces van co-vergisting fundamenteel veranderen en wil een ander type, goedkopere co-substraten zoals het plantmateriaal uit natuurgebieden en ander stroachtig materiaal gaan gebruiken. Dit maakt een voorbewerkingsproces noodzakelijk.