Beleidsvoorstellen WBSO richting de Kamer

WBSO.biz

De WBSO doet wat hij beoogt: de private loonuitgaven aan speur- en ontwikkelingswerk (S&O) bevorderen. Dat is de belangrijkste conclusie uit een in opdracht van het ministerie van Economische zaken Landbouw & Innovatie uitgevoerd onderzoek door bureau Panteia/EIM dat onlangs is afgerond.

Naast effecten op de S&O-loonuitgaven zijn er in het onderzoek naar effectiviteit, doelgroepbereik en uitvoering van de WBSO ook positieve effecten gevonden op bedrijfsprestaties, vestigingsklimaat en de kwaliteit van S&O in Nederland.
Het rapportcijfer dat gebruikers aan Agentschap NL toekennen als uitvoeringsorganisatie voor de WBSO is 7,6 (ten opzichte van 7,4 in 2007). Het Kabinet heeft naar aanleiding van de evaluatie inmiddels beleidsvoorstellen naar de Kamer gestuurd. De voorstellen worden mogelijk verwerkt in het Belastingplan 2013. De intensiveringen van de WBSO in de jaren 2009-2010 hebben een positief effect gehad op de werkgelegenheid en de liquiditeit bij het bedrijfsleven.

WBSO maakt S&O makkelijk voor kleinere bedrijven

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat de WBSO voor kleinere bedrijven vooral de drempel verlaagt om aan S&O te doen en grotere bedrijven aanzet tot meer S&O. De onderzoekers hebben berekend dat bedrijven niet alleen het ontvangen WBSO-voordeel besteden aan loonuitgaven voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O) maar daar gemiddeld per ontvangen WBSO-euro zelf nog eens tussen de 55 en 99 eurocent bovenop leggen. Uit het onderzoek blijkt verder dat bedrijven meer S&O uitvoeren na de uitbreiding van de regeling in 2006 (technisch onderzoek) en 2009 (ontwikkeling van nieuwe programmatuur).

De onderzoekers concluderen dat bedrijven die aan S&O doen goed gebruik maken van de WBSO. Ongeveer 85% van de bedrijven met 10 of meer werkzame personen die aan speur- en ontwikkelingswerk doen, maakt gebruik van de WBSO. Bij bedrijven tot 10 werkzame personen ligt dit op 42%. Het MKB maakt het meeste gebruik van de WBSO, 96% van het aantal aanvragen en 70% van het budget komt hier terecht.

Bedrijven die gebruik maken van de WBSO:

  • durven meer risico te nemen
  • doen zelf meer S&O in plaats van het uit te besteden
  • werken beter samen
  • zijn S&O-werk beter gaan plannen
  • zijn beter in staat gebruik te maken van externe kennis (m.n. zelfstandigen en MKB)

Het Kabinet heeft naar aanleiding van de evaluatie de volgende beleidsvoorstellen naar de Kamer gestuurd: het plafond van de WBSO vanaf 2013 vaststellen op 12 miljoen euro

  • de eerste schijf vanaf 2013 verlengen naar ten minste 150.000 euro
  • het doorvoeren van een aantal technische aanpassingen in de WBSO om deze verruimingen te dekken
  • eventueel het effectieve WBSO-percentage te maximeren op 42%.

Deze maatregelen worden ingevuld bij de besluitvorming over Belastingplan 2013.

Bron: AgentschapNL.nl

WBSO aanvragen?

Indien uw onderneming ook WBSO wil aanvragen, kunt u contact opnemen met WBSO.biz via ons contactformulier of bellen met 0570-763764.