Beleidsregels verlagen POP2-subsidie

25-10-2010 – Staatscourant 2010, nr. 16666 – Milieu, natuur en energie

De minister van LNV heeft de Beleidsregels Verlagen Subsidies POP2 gepubliceerd. In de beleidsregels geeft de minister richtlijnen hoeveel een verstrekker een POP2-subsidie kan verlagen, indien een subsidieontvanger niet aan alle subsidieregels heeft voldaan. Bij de meeste subsidieregelingen wordt de subsidieverlaging per geval bekeken.

Trappen
In bijlage 1 van de beleidsregels is een tabel opgenomen met de percentages waarmee een verstrekker een POP2-subsidie kan verlagen. Afhankelijk van de ernst en het effect van het niet naleven kan de verlaging oplopen tot 100%.