Beleidsregels en plafond PSI gewijzigd

31-05-2010 – Staatscourant 2010, nr. 8021 – Internationaal ondernemen en ontwikkelingssamenwerking

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de beleidsregels en het subsidieplafond voor het Private Sector Investeringsprogramma gewijzigd.

Subsidieplafond
Met de wijziging heeft de minister de subsidieplafonds voor de komende aanvraagperiodes vastgesteld. Het subsidieplafond voor de eerstvolgende (2e) aanvraagperiode van PSI Regulier is 29,6 miljoen euro. Het subsidieplafond voor de eerstvolgende (3e) aanvraagperiode van PSI Plus is 66,6 miljoen euro. Beide aanvraagperiodes lopen van 15-06-2010 t/m 23-08-2010, 15.00 uur.

Aangescherpte regels MVO
Met de wijziging heeft de minister ook de regels voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) aangescherpt. De aanvrager moet een goede reputatie op het gebied van MVO hebben. Verder mogen de aanvrager en partners geen gebruik maken van kinderarbeid en/of dwangarbeid.

Aanpassing subsidiabele kosten
Tenslotte heeft de minister bepaald dat premiekosten voor een verzekering onder MIGA SIP ook voor subsidie in aanmerking komen voor een periode van 3 jaar. Het gaat hier om een verzekering voor schade als gevolg van oorlog, onlusten, onteigening en beperkingen in de uitvoer van valuta.

Meer informatie: http://www.wbso.biz/