Belastingaftrek voor onderzoek ook voor kleine bedrijven

duurzame energie, energiebesparing, subsidie, sde, biomassa

Ook kleine bedrijven kunnen eenvoudig gebruik maken van de belastingaftrek voor investeringen in onderzoek en innovatie. De regeling is zo vormgegeven dat ondernemers hiervoor bijna geen administratiekosten hoeven te maken. Dat blijkt uit de uitwerking van Research & Development-regeling (RDA) die 16 december 2011 door de ministerraad is vastgesteld.

MKB motor van onze economie

‘We hebben het zo simpel gemaakt dat ondernemers het geld voor de accountant of belastingadviseur in hun zak kunnen houden’, zegt minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). ´Het is het erg belangrijk dat ook kleine ondernemingen hiervan kunnen profiteren. Veel innovaties komen van starters en kleine bedrijven. Het MKB- is de motor van onze economie.´

Gericht op ontwikkeling van nieuwe producten en diensten

De RDA is gericht op de investeringen die betrekking hebben op de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten (behalve voor loonkosten). Het percentage van de extra aftrek wordt in 2012 voorzien op 40%. In de vennootschapsbelasting levert dit – bij een tarief van 25% – een netto voordeel op van 10%.

De RDA is een belangrijk onderdeel van het topsectorenbeleid. Naast minder belasting voor vernieuwende ondernemers, komt er meer durfkapitaal voor starters en snelle groeiers, worden onnodige regels afgeschaft en er komt een diplomatieke lobby voor onze bedrijven in het buitenland.

Bron: AgentschapNL