Begroting 2011 Drenthe: 25 miljoen extra voor vitaal platteland

27-09-2010 – AgriHolland – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling

De provincie Drenthe blijft in 2011 investeren in een vitaal platteland en trekt hiervoor 25 miljoen euro extra uit, als onderdeel van de Dynamische Cofinancieringsreserve. Drenthe gaat investeren in de gebiedsontwikkelingen in Emmen, Assen en Coevorden. Dat blijkt uit het voorstel voor de begroting van 2011 van Gedeputeerde Staten van Drenthe.

Begin 2010 namen Gedeputeerde Staten het besluit om vrijwel alle gesubsidieerde organisaties per 01-01-2011 een efficiencykorting op te leggen van – in de meeste gevallen – 10%. Na overleg met de Vereniging Drentse Gemeenten (VDG) stelt het college aan Provinciale Staten voor om de korting pas in te laten gaan op 01-07-2011. Kleine organisaties die minder dan 4.000 euro subsidie ontvangen, worden volledig ontzien.

Op 10-11-2010 buigen Provinciale Staten zich over de begroting van 2011.