Aanvraagperiodes SNL 2011 Limburg bekend

17-11-2010 – Staatscourant 2010, nr. 18152 – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling

Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg hebben de aanvraagperiodes bekendgemaakt van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer. Aanvragen voor agrarisch natuurbeheer, natuurbeheer en landschapsbeheer buiten natuurterreinen kunnen van 15-11-2010 t/m 14-01-2011 worden ingediend. Aanvragen voor collectief agrarisch natuurbeheer kunnen van 01-04-2011 t/m 15-05-2011 worden ingediend. In totaal is voor 2011 2,5 miljoen euro beschikbaar.

De Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer is bedoeld voor de aanleg, het beheer en onderhoud van natuur, bos en landschap.