Aanvraagperiodes natuur- en landschapsbeheer 2011

13-10-2010 – Provinciaal blad van Groningen 2010, nr. 17 en Provinciaal blad van Drenthe 2010, nr. 43 – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling

 

De provincies Groningen en Drenthe hebben hun openstelling voor 2011 van het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) gepubliceerd. Het SNL is een landelijke regeling, maar iedere provincie publiceert zelfstandig haar subsidieplafonds, tarieven en aanvraagperiodes. De aanvraagperiodes zijn voor alle provincies gelijk:

  • individuele aanvragen SNL: 15-11-2010 t/m 14-01-2011;
  • probleemgebiedenvergoeding: 01-04-2011 t/m 15-05-2011;
  • aanvullende toeslag collectief agrarisch natuurbeheer: doorlopend, maar pas ná de deadline waarop aan de beheereisen moet zijn voldaan;
  • Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL): 01-01-2011 t/m 31-12-2011.

De openstellingen van Groningen en Drenthe zijn te vinden in het Provinciaal blad van Groningen 2010, nr. 17 en het Provinciaal blad van Drenthe 2010, nr. 43.