Aanvraagperiode herstructureringssteun Q-koorts

31-05-2010 – Staatscourant 2010, nr. 8079 – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling
Het ministerie van LNV heeft de aanvraagperiode voor de subsidieregeling Herstructureringssteun Q-koorts 2010 gepubliceerd. De aanvraagperiode loopt van 01-06-2010 t/m 30-11-2010. Het subsidieplafond bedraagt 1 miljoen euro.

Via de Herstructureringssteun Q-koorts is subsidie beschikbaar voor agrarische ondernemingen die vanwege het bestrijden van Q-koorts in continuïteitsproblemen zijn geraakt. Het gaat om bedrijven die na ruiming van schapen en geiten met minder capaciteit werken en daardoor in financiële problemen zijn geraakt. De herstructureringssteun is een eenmalige subsidie op de rente van een lening bij de bank.

Meer informatie: http://www.wbso.biz/