Aanvraagperiode 2011 SNL: Natuurbeheer en Agrarisch Natuurbeheer

16-11-2010 – LNV-loket – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling

Beheerders van landbouwgrond en natuurgrond kunnen vanaf 15-11-2010 t/m 14-01-2011 via het Subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer (SNL) subsidie aanvragen voor (agrarisch) natuurbeheer. In 2011 is het voor het eerst mogelijk om via het SNL een aanvraag in te dienen voor het onderdeel Natuurbeheer. In 2010 moest dit nog worden aangevraagd via de Provinciale Subsidieregeling Natuurbeheer (PSN). Voor het onderdeel Agrarisch Natuurbeheer was het in 2010 al mogelijk om een aanvraag via het SNL aan te vragen.

Aanvragen
Beheerders vragen subsidie aan voor een periode van 6 jaar. Aanvragen kan digitaal via Mijn Dossier op de website van LNV-loket. Via het LNV-loket zijn ook papieren aanvraagformulieren beschikbaar. Uitbetaling Aanvragers moeten de uitbetaling jaarlijks aanvragen via de Gecombineerde Opgave tussen 1 april en 15 mei.

Meer informatie is te vinden op: http://www.portaalnatuurenlandschap.nl/ .