Aanvraagperiode 2011 geopend Duurzame Warmte Bestaande Woningen

14-01-2011 – Agentschap NL – Milieu, natuur en energie

Hoewel voor 2011 het budget voor de subsidieregeling Duurzame Warmte voor Bestaande Woningen (DW) nog niet bekend is, kunnen woningeigenaren al wel vast een aanvraag indienen. Agentschap NL neemt aanvragen in behandeling, maar zal de subsidie pas verlenen nadat het subsidieplafond is bekendgemaakt. Het agentschap verwacht dat dit eind januari 2011 zal gebeuren.

Duurzame Warmte voor Bestaande Woningen
Doel van de regeling is het stimuleren van duurzame energiemaatregelen in bestaande woningen. Huiseigenaren kunnen subsidie krijgen voor de aanschaf en installatie van zonneboilers, warmtepompen, lucht/water-warmtepompen en micro-warmtekrachtinstallaties.