Aanvraagformulier Opkomende Markten gepubliceerd

17-06-2010 – Staatscourant 2010, nr. 8552 – Internationaal ondernemen en ontwikkelingssamenwerking

Het ministerie van Economische Zaken heeft het aanvraagformulier voor de Subsidieregeling Internationaal Excelleren, onderdeel Opkomende Markten gepubliceerd. Op 09-06-2010 publiceerde het ministerie een wijziging op deze subsidieregeling, maar per abuis was daarbij het aanvraagformulier niet gepubliceerd.

Via de Subsidieregeling Internationaal Excelleren, onderdeel Opkomende Markten is subsidie beschikbaar voor exportorders uit en investeringsprojecten in China of India. De subsidie is bedoeld voor exportorders en investeringsprojecten die zonder de subsidie niet commercieel haalbaar zijn.