Aanpassingen Openstellingsbesluit LNV-subsidies 2010

19-05-2010 – Staatscourant 2010, nr. 7577 – Landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling

Het ministerie van LNV heeft een aantal aanpassingen van het Openstellingsbesluit LNV-subsidies 2010 gepubliceerd. Naast een aantal aanpassingen van technische aard, gaan de aanpassingen over (extra) openstellingen en uitbreidingen van bestaande subsidiemodules.

Openstelling van bestaande subsidiemodules
De volgende subsidiemodules worden opengesteld:

  • groene plus lectoraten (01-07-2010 t/m 15-09-2010);
  • draagvlak natuur (01-07-2010 t/m 31-07-2010);
  • investeringen in verwerking en afzet (01-07-2010 t/m 30-07-2010);
  • kwaliteit, rendement en nieuwe markten (01-09-2010 t/m 30-09-2010);
  • innovatieprojecten in de visserij (01-08-2010 t/m 31-08-2010).

Extra openstelling en uitbreiding van reeds opengestelde subsidiemodules

De volgende subsidiemodules worden extra opengesteld en uitgebreid:

  • praktijknetwerken (15-09-2010 t/m 29-10-2010);
  • samenwerking bij innovatieprojecten (01-06-2010 t/m 15-07-2010);
  • duurzame ontwikkeling visserijgebieden (01-07-2010 t/m 31-08-2010).

Meer informatie: http://www.wbso.biz/