SUBSIDIE ADVIES

NO CURE NO PAY

Een project opstarten? Bel ons eerst!

WBSO.biz HELPT

Veilig stellen subsidie
Diverse sectoren
Wij kunnen u op verschillende wijzen van dienst zijn. Onze adviseurs inventariseren bijvoorbeeld de financieringsmogelijkheden en doen voor u de subsidieaanvragen. Voor veel subsidies moet ook ná de subsidieaanvraag nog veel geregeld worden voor de subsidieverstrekker, zoals financiële en inhoudelijke rapportages. Onze adviseurs verzorgen voor u het contact met de subsidieverstrekkers en rapporteert wanneer dat nodig is. Uw subsidie wordt op deze manier veilig gesteld.

Ons team geeft advies aan ondernemers in diverse sectoren. Naast regionale en landelijke projecten betreft het ook internationale projecten. Wij helpen u graag verder en hebben ervaring op o.a. de volgende onderwerpen:

 

 

 • / Duurzame Energie & Groene Grondstoffen
 • / Internationaal Ondernemen
 • / Milieu, Technologie & Innovatie
 • / Fiscaliteiten
 • / Plattelandsontwikkeling & Groene Ruimte
 • / Glastuinbouw
 • / Akkerbouw
 • / Veehouderij
 • / Agrarische- en voedingsindustrie

 

UW SUBSIDIEADVISEUR ...

... EN MEER DAN DAT

PROJECT VOORBEELDEN

... Zien is geloven ...

WBSO.biz

Biobased

Business development voor bioplastics, biogas, biobrandstoffen, algenproductie, biologisch afbreekbare smeermiddelen, bioraffinage.

Kunststoffen

Ontwikkeling van een productieproces voor bioplastics (PHB en PLA), recycling van reststromen met daarin plastics, metalen en papier.

Solar

Ontwikkeling van zonneparken en daksystemen (ook internationaal), opzetten van energiecoöperaties, projectfinanciering.
duurzame energie, energiebesparing, subsidie, sde, biomassa

Metalektro

Ontwikkeling van opslagsystemen, procesautomatisering, waterturbines, pomp- en compressortechnologie.

WERKWIJZE

... Ook op basis van No Cure No Pay

No Cure, No Pay
Indicatie
Aanvraag
Beheer

Bij de subsidieaanvraag horen de volgende werkzaamheden:
 

 • / Opstellen van projectplannen
 • / Verzorgen van de subsidie aanvraag
 • / Overleg voeren met de subsidieverstrekker
 • / Begeleiden van de projectadministratie tijdens de uitvoering
 • / Verzorgen van de tussentijdse rapportage aan de subsidieverstrekker
 • / Zorgdragen voor de subsidievaststelling door de subsidieverstrekker
 • / Projectadministratie

 

Onze subsidieadviseurs onderscheiden zich door na een succesvolle subsidieaanvraag (op basis van “NO CURE, NO PAY”) betrokken te blijven bij de projectadministratie tot de definitieve subsidievaststelling aan het eind van een project. Experts bewaken de voortgang van uw project. Uiteraard altijd in goed overleg.

Bent u benieuwd wat de subsidie mogelijkheden zijn voor uw project, onderneming of gemeente? Onze adviseurs onderzoeken voor u de verschillende subsidie mogelijkheden uit, zodat u geen enkele subsidie mis loopt! Onze subsidie experts kunnen u snel en geheel vrijblijvend een indicatie geven of uw project, investering of voorgenomen activiteit in aanmerking komt voor subsidies. Door middel van een telefonisch vraaggesprek levert u ons informatie over uw concrete activiteiten aan. Met deze informatie kunnen wij u een telefonische indicatie geven van de mogelijkheden op subsidiegebied. U kunt ook het contactformulier invullen, waarna wij contact met u opnemen.

 

 

Subsidie inventarisatie

Om een beeld te krijgen van de subsidie mogelijkheden kunt u een uitgebreidere subsidieinventarisatie laten doen. Dit geeft u een snel beeld geeft van de verschillende mogelijkheden. Een ervaren adviseur kijkt naar uw organisatie en activiteiten voor een uitgebreide screening. Hierbij komen de subsidie mogelijkheden aan het licht.

Bent u er achter wat de subsidie mogelijkheden voor uw situatie zijn, dan kunnen wij u ook helpen bij het aanvragen van de subsidie. Zo hoeft u zich niet bezig te houden met onbekende, complexe aanvragen, terwijl wij ervoor zorgen dat u de subsidiemogelijkheden benut.

Het verzorgen van de subsidieaanvraag gebeurt in sommige gevallen op basis van uurtarief. In veel gevallen kan de subsidieaanvraag echter ook verricht worden op basis van ‘NO CURE, NO PAY’. Per geval wordt dit met de opdrachtgever overeengekomen. Alle afspraken worden op heldere wijze vastgelegd.

Ons team geeft subsidie advies aan ondernemers in diverse sectoren. Zowel aan de primaire sector als de verwerkende en toeleverende industrie. Naast regionale en landelijke projecten betreft het ook internationale projecten.

 

Wij kunnen u op verschillende wijzen van dienst zijn. Onze adviseurs inventariseren bijvoorbeeld de financieringsmogelijkheden en doen voor u de subsidieaanvragen. Voor veel subsidies moet ook ná de subsidieaanvraag nog veel geregeld worden voor de subsidieverstrekker, zoals financiële en inhoudelijke rapportages. Onze adviseurs verzorgen voor u het contact met de subsidieverstrekkers en rapporteren wanneer dat nodig is. Uw subsidie wordt op deze manier veilig gesteld.

SUBSIDIE REGELINGEN

Een inventarisatie is vaak de moeite waard ...

Soorten Subsidie

Subsidieverlening is mogelijk in diverse vormen: als directe financiële bijdrage in een project, maar ook in de vorm van afdrachtsvermindering, krediet onder gunstige voorwaarden of participatie. Veelal dekken subsidieregelingen bepaalde, in de regeling nader gespecificeerde kosten.

Fiscale regelingen zoals de EIA, MIA en Vamil zijn zeer belangrijke regelingen voor investeerders in duurzame technologieën. Deze regelingen maken belangrijke financieringsconstructies mogelijk.

Andere regelingen stimuleren juist R&D. De WBSO subsidie is een fiscale stimuleringsregeling die een deel van de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O) compenseert.

Meer info

Verschillende Voorwaarden

Subsidies kunnen open staan voor zowel het bedrijfsleven, non-profitorganisaties, particulieren en overheden.

Overigens betekent het verkrijgen van een subsidieaanspraak ook dat de aanvrager daadwerkelijk een prestatie moet leveren. Doet zij dat niet of onvoldoende, dan bestaat het risico dat bij de subsidievaststelling geen of niet het hele toegezegde subsidiebedrag wordt uitbetaald.

Daarnaast is het belangrijk te realiseren dat subsidies in bijna alle gevallen aanvullend zijn op financiering door de aanvrager(s).

Meer info

Subsidieverstrekkers

Globaal bestaan de volgende subsidie verlenende instanties:

 • Europese Unie
 • Nationale overheid
 • Provincies

WBSO.biz helpt u bij het inventariseren en aanvragen van de beschikbare subsidies. Neemt u contact met ons op over de mogelijkheden.

 

Meer info

WBSO SUBSIDIE

Onderzoek en Ontwikkeling wordt flink ondersteund.

De WBSO subsidie is een fiscale stimuleringsregeling die een deel van de loonkosten voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O), vergelijkbaar met Research and Development (R&D), compenseert. Het is één van de grootste subsidieregelingen in Nederland. De WBSO subsidie kent drie faciliteiten, te weten:

 

 • Een tegemoetkoming in de loonkosten die gemoeid zijn met S&O in de vorm van een vermindering van de af te dragen loonheffing.
 • Een aftrek S&O voor zelfstandige ondernemers.
 • Een extra tegemoetkoming voor startende ondernemers of ondernemingen.

 

WBSO.biz verzorgt de WBSO subsidie desgewenst op No Cure No Pay basis of op uurbasis.

 

Neem voor meer informatie contact met ons op.

"Een goed doortimmerd advies op basis van kennis, ervaring en vakkundig inzicht."

~ Bertus Buizer

CONNECT WITH US

... op social media