Innovatievouchers raken snel op

12-03-2010 – Agentschap NL – Ondernemen en investeren

Op 23-02-2010 ging de aanvraagperiode voor innovatievouchers open. Op 12-03-2010 laat Agentschap NL weten dat er voor private innovatievouchers al 2 keer zoveel aanvragen zijn ingediend, dan dat er vouchers beschikbaar zijn. Daarom kunnen er geen aanvragen meer worden ingediend voor private innovatievouchers.

Publieke innovatievouchers

Er zijn nog wel publieke innovatievouchers beschikbaar, maar deze raken ook snel op. Op 12-03-2010 waren er al 2.700 vouchers aangevraagd, terwijl er in totaal 6.200 publieke innovatievouchers beschikbaar zijn.

Subsidieadvies nodig? www.wbso.biz

Nieuwe subsidieregeling voor industriële warmtebenutting

12-03-2010 – Staatscourant 2010, nr. 3775 – Milieu, natuur en energie

Minister Van de Hoeven van Economische Zaken stelt 10,5 miljoen euro beschikbaar in 2010 voor een nieuwe subsidieregeling Programma Industriële Warmtebenutting. Met de nieuwe regeling wil de minister een beter gebruik stimuleren van restwarmte en duurzame warmte in de industrie.

Aanvragen

Via de regeling is subsidie mogelijk voor 2 zaken:

  • haalbaarheidsonderzoek voor efficiënter gebruik van warmte in de industrie;
  • investeringen in warmte-uitwisseling tussen bedrijven of opwekking van hernieuwbare warmte die wordt geleverd in een bestaand warmtenet.

Haalbaarheidsonderzoek

De subsidie voor haalbaarheidsonderzoeken bedraagt maximaal 50% van de projectkosten en maximaal 100.000 euro. De aanvraagperiode loopt van 13-03-2010 t/m 29-10-2010. De minister behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Het subsidieplafond in 2010 voor dit onderdeel van de regeling is 2,5 miljoen euro.

Investeringsprojecten

De subsidie voor investeringsprojecten bedraagt maximaal 40% van de projectkosten en maximaal 1 miljoen euro. De aanvraagperiode loopt van 15-03-2010 t/m 19-08-2010. De minister behandelt de aanvragen volgens een tenderprocedure (rangschikking). Het subsidieplafond in 2010 voor dit onderdeel van de regeling is 8 miljoen euro.

Subsidieadvies nodig? http://www.wbso.biz/

CPLA-tender 2010 geopend

18-03-2010 – Agentschap NL – Ondernemen en investeren

Op 16-03-2010 is de tender 2010 geopend voor het programma Collectieve Promotionele Landbouw Activiteiten (CPLA) . Bedrijven en organisaties kunnen t/m 07-05-2010, 12.00 uur voorstellen indienen voor handelsreizen en collectieve beursinzendingen op het gebied van agribusiness. Collectieve Promotionele Landbouw Activiteiten Het programma CPLA is een EU-aanbestedingsprogramma voor het organiseren van projecten op het gebied van agribusiness. De projecten moeten de concurrentiekracht versterken van het Nederlandse agrarisch bedrijfsleven op de internationale markt.

Subsidieadvies nodig? www.wbso.biz

Nieuwe norm zonneboilers zorgt voor hogere subsidies

22-03-2010 – Agentschap NL – Milieu, natuur en energie

De NPR 7976-norm voor de bepaling van de opbrengst van zonneboilers is vernieuwd. Deze norm is van invloed op de hoogte van de subsidie op basis van de subsidieregeling Duurzame Warmte voor Bestaande Woningen. Agentschap NL stelt daarom fabrikanten in de gelegenheid, om hun producten opnieuw aan te melden voor de lijst met typen zonnenboilers waarvoor subsidie beschikbaar is. Als een fabrikant dit doet, dan is er een grote kans dat de mogelijke subsidie voor zijn type zonneboiler omhoog gaat met 20 tot 30 euro.

Geen verplichting

Het is overigens niet verplicht om een type zonneboiler opnieuw aan te melden. In dat geval blijft het subsidiebedrag gelden op basis van de oude NPR 7976-norm.

Subsidieadvies nodig? www.wbso.biz

Miljoenen voor nieuwe tenders innovatiesubsidies

22-03-2010 – Staatscourant 2010, nr. 4243 – Onderzoek en ontwikkeling

De minister van Economische Zaken heeft de aanvraagperioden bekendgemaakt voor een aantal onderdelen van de verzamelregeling Subsidieregeling Sterktes in Innovatie. Het gaat om de volgende aanvraagperiodes:

IOP’s:

  • IOP Genomics (verkorte voorstellen): van 01-04-2010 t/m 29-04-2010;
  • IOP Genomics (volledige voorstellen): van 21-06-2010 t/m 17-08-2010;
  • IOP Photonic devices (verkorte voorstellen): van 01-04-2010 t/m 16-04-2010;
  • IOP Photonic devices (volledige voorstellen): van 15-08-2010 t/m 17-09-2010;

Life Sciences and Health (LSH) – internationale MKB-samenwerking: van 01-04-2010 t/m 25-06-2010;

Point One:

  • Point One 1e tender: van 01-04-2010 t/m 10-05-2010;
  • Point One 2e tender: van 01-07-2010 t/m 06-09-2010;

Polymeren:

  • Polymeren haalbaarheidsprojecten: van 12-04-2010 t/m 25-06-2010;
  • Polymeren MKB-innovatieprojecten: van 12-04-2010 t/m 06-09-2010.

Het totale budget van alle aanvraagperiodes samen is 19,6 miljoen euro.

Subsidieadvies nodig? http://www.wbso.biz/