ALTERNATIEVE EIWITTEN

Ondanks de groeiende populariteit van plantaardige variaties op zuivel, vleesvervangers, noten, bonen en peulvruchten eten Nederlanders gemiddeld nog steeds veel vlees, vis, zuivel en eieren. De productie van deze dierlijke eiwitten kost veel grondstoffen en ruimte en leidt tot uitstoot van broeikasgassen.
Het consumeren van veel vlees en zuivel is een weinig duurzame manier om aan eiwitten te komen. Als bonen, noten en paddenstoelen direct worden geconsumeerd, kunnen daar veel meer mensen mee gevoed worden dan als ze eerst aan dieren gevoed worden voor de productie van vlees of zuivel. Een krachtigere stimulering van de consumentenvraag naar plantaardige eiwitten is cruciaal. We moeten toe naar consumenten die kiezen voor plantaardige eiwitalternatieven als onderdeel van een bewuste, duurzame en gezonde leefstijl. Een belangrijke stap hierin is een Eiwittenhotspot waar marktpartijen gebruik maken van facility sharing (voor bijvoorbeeld onderzoek, productie, opslag en verkoop) en een demonstratieruimte voor publiek en studenten waarin kennis gemaakt kan worden met de nieuw ontwikkelde producten.
Duurzame, alternatieve eiwitten zijn dus belangrijk voor een meer circulair voedselsysteem. De eiwittransitie is ook als een belangrijke stap om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden Celsius, zoals is afgesproken in het klimaatakkoord van Parijs. Een circulaire economie en CO2-reductie staan centraal in de Cleantech regio.

STRATEGISCHE LIGGING

De Cleantech Regio ligt strategisch gepositioneerd tussen twee belangrijke spelers in de toepassing van eiwitten geïsoleerd uit alternatieve bronnen, zoals plantaardig eiwit, eiwit van insecten en eiwitten uit dierlijke bij-producten. Deze spelers zijn Ruitenberg Ingrediënts in Twello en Vivera te Holten. Beide bedrijven hebben steeds nieuwe toeleveranciers nodig voor de nieuwe producten die de markt van alternatieve eiwitten steeds vraagt.

BETROKKEN PARTIJEN

Momenteel zijn de volgende partijen betrokken in het project:

  • • Meatco BV - Haaksbergen (Ov)
  • • Top BV – Wageningen
  • • Momenteum International – Deventer (Ov)

INTENTIE TOT VESTIGING

In 2019 wil het eiwittenconsortium actief zijn in de Cleantech Regio. Partijen hebben hiertoe samen een intentie-overeenkomst getekend. In het eiwittencentrum zullen bedrijven innoveren op basis van alternatieve eiwitbronnen.
De Cleantech Regio helpt bij het financieren van de basiskosten die in het voortraject gemaakt dienen te worden. Tevens adviseert de regio bij de uitwerking van de plannen, verbindt de regio met lokale partners, biedt de regio een platform (o.a. interesse van 2 andere partijen voor deelname in het centrum; geuit tijdens het Cleantech Tomorrow Event) en zorgt de regio voor verbinding met partners voor financiering.

REFERENTIE

Patrick Koehorst (Meatco BV):
“De heer Korten wist op enthousiaste wijze de partners in het project te verbinden en steun vanuit de regio(gemeenten) te krijgen. Hij weet verbindingen met potentiele partners tot stand te brengen, goede locaties voor vestiging te presenteren, vertegenwoordigt het consortium waar nodig, weet de betrokken gemeenten als een blok achter het plan te scharen en brengt waar mogelijk en nodig kennis van zaken in.”

ROL VAN DE REGIO

De regio helpt bij het financieren van de basiskosten die in het voortraject gemaakt dienen te worden. Tevens adviseert de regio bij de uitwerking van de plannen, verbindt de regio met lokale partners voor verhuizing en productafname, biedt de regio een platform en zorgt de regio voor verbinding met partners voor financiering.

Adbrevio (mede-oprichter van WBSO.biz) is door Cleantech Regio ingezet als projectleider.